Velkommen til Dialogstjernen

Dialogstjernen er et online dialog- og dokumentationsværktøj, der bruges i samtaler med børn, unge, voksne og ældre. Dialogstjernens funktion er todelt, idet den både rummer en udviklingsorienteret dialog og en kvantificerbar, men nuanceret effektmåling af en given indsats.

Målgruppen for brugen af Dialogstjernen er professionelle, der arbejder udviklingsorienteret med mennesker og er nysgerrige efter at blive klogere på, hvilke indsatser der virker for hvilke målgrupper under hvilke omstændigheder. Dialogstjernen er fleksibel og vil i samarbejde med kunden blive tilpasset præcist efter, hvad der arbejdes med, hvem brugerne er, og hvilke indsatser der ønskes effektmålt. Dialogstjernen kan blandt andet bruges af vejledere, boligsociale medarbejdere, projektkoordinatorer, misbrugskonsulenter og undervisere.

Se præsentationsvideoen om Dialogstjernen her.